Trả hàng & Hoàn lại tiền

Chúng tôi xử lý việc trả lại và thay thế theo từng trường hợp với mục tiêu cuối cùng là làm cho khách hàng hài lòng.  

Nếu bạn không hài lòng với giao dịch mua gần đây của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ rootplantworld@outlook.com hoặc hoàn thành biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi ở chân trang của trang chủ.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các gói hàng mà người vận chuyển trả lại cho chúng tôi do địa chỉ hoặc thông tin giao hàng không chính xác hoặc không đầy đủ.